Missie


We geven mensen ruimte om zichzelf te zijn en te ontplooien vanuit een gedeeld familiegevoel.

 

Wij zien Gewoon Mezelf als een hechte en liefdevolle familie waarbij onze cliënten en medewerkers zich mogen gedragen zoals zij zijn. Openheid, oprechtheid, eerlijkheid, vertrouwen en integriteit staan hieraan ten grondslag. Je bent zoals je bent en dit wordt te allen tijde geaccepteerd. Emoties mogen in onze ogen altijd getoond worden, zolang het respect voor elkaar blijft bestaan. Samen ontplooien waarbij ondersteuning op maat vanzelfsprekend is. Samen met het team en de cliënten, op basis van gelijkwaardigheid.


 

Visie


Gewoon Samen Groeien

Wij streven ernaar om continu te groeien samen met onze cliënten. Deze groei vindt zijn wortels op drie verschillende niveaus.

• Organisatie;

• Medewerkers;

• Cliënten.


Organisatiegroei betekent voor ons niet persé groei in cliëntenaantal of locaties, maar groei in het kader van kwaliteit, doeltreffendheid en professionaliteit. Daarnaast willen wij de voedingsbodem zijn waarop onze medewerkers zo optimaal mogelijk kunnen functioneren en zich kunnen ontplooien. De medewerkers krijgen de ruimte zich te ontwikkelen waarbij de cliënten worden behandeld vanuit de ervaring en deskundigheid van onze medewerkers. Wij geloven dat betrokken en bevlogen medewerkers de meeste waarde en hoogste kwaliteit van zorg- en dienstverlening kunnen leveren aan cliënten. Het versterken van zelfredzaamheid, ontplooiing en zelfvertrouwen van de cliënten staat in onze dienstverlening te allen tijde centraal. Dit wordt niet enkel versterkt door de medewerkers, maar ook door de cliënten zelf. Cliënten leren binnen Gewoon Mezelf van elkaar.


De boom in ons logo visualiseert de groei van de cliënten binnen de organisatie. Gewoon Mezelf zet zich in om de wortels van de boom te versterken waardoor de boom blijft staan, zelfs tijdens een storm.


 Kernwaarden


Respectvol - Gelijkwaardigheid

  •  Bij Gewoon Mezelf mag iedereen zichzelf zijn. Iedereen krijgt dan ook de ruimte om zichzelf te zijn en wordt hierbij in zijn of haar waarde gelaten. Daarnaast zijn alle relaties die binnen Gewoon Mezelf bestaan gelijkwaardig. Iedereen is gelijk. Binnen Gewoon Mezelf wordt gewerkt aan duurzame relaties tussen de cliënten, en tussen de cliënt en medewerker. Vertrouwen staat hieraan ten grondslag.

     

Samenhorigheid - Familie

  • Cliënten en de medewerkers beschouwen Gewoon Mezelf meer als een familie dan organisatie. Hiertoe vinden gesprekken niet plaats aan een bureau maar in de huiskamer aan een eettafel. Medewerkers en cliënten gaan dan ook met elkaar om als familie. Er wordt een thuis gecreëerd voor de cliënten. Liefde die cliënten veelal missen bij de familie vinden zij bij onze organisatie. Continuïteit in medewerkers met een 24uurs bereikbaarheid is voor ons derhalve van uiterst belang. Ze hebben het samen leuk en hebben plezier. Binnen Gewoon Mezelf zijn de cliënten absoluut geen nummertje.

     

Persoonlijk - Kleinschalig

  •  Omdat Gewoon Mezelf een familie georiënteerde organisatie is, zijn persoonlijke aandacht en een kleinschalige opzet voor ons vanzelfsprekend. 1-op-1 (persoonlijke) relaties tussen cliënten en tussen medewerkers en cliënten is waar wij voor staan. Daarbij vinden wij het belangrijk dat iedereen zijn eigen plekje heeft binnen onze organisatie. Hiertoe staat de cliëntvraag te allen tijde centraal.


© Copyright 2021 Gewoonmezelf.nl | Begeleiding voor jong volwassenen