Wonen in een groep (Beschermd wonen/Begeleid wonen):


Iedereen wil graag een veilige plek hebben om te wonen; waar je tot rust kunt komen en jezelf kunt zijn. Gewoon Mezelf biedt cliënten de mogelijkheid om, samen met drie andere personen, een woongroep te vormen waarbinnen ze van elkaar kunnen leren. In een groep wonen maakt de stap naar zelfstandigheid kleiner, een tussenstap waar veel cliënten voor kiezen zodat ze er niet ineens alleen voor staan. In een woongroep vereenzaam je niet, want er is immers altijd iemand thuis. Iedere cliënt heeft een eigen slaapkamer voor wanneer er behoefte is aan rust of privacy. Gezamenlijke ruimtes zijn de woonkamer, keuken en de badkamer.

 

 Ons doel is de zelfredzaamheid en zelfregie over het dagelijks leven te bevorderen op de volgende gebieden:


Begeleiding op het gebied van wonen/huishouden:

 

Of je nu zelfstandig woont of in een groep, sommige taken ontkom je niet aan. Denk aan het huishouden, een pakket aan taken dat je zelf moet inplannen en uitvoeren. Hoe vaak moet ik eigenlijk poetsen? Of, welke was mag bij elkaar? Bij zulke vragen kunnen wij ondersteuning bieden.  

Een dagelijks terugkerende vaardigheid is het bereiden van één of meerdere maaltijden, je moet ten slotte goed eten om gezond te blijven. Wij ondersteunen je bij het ontwikkelen van deze vaardigheid, welke keuzes je moet maken in de voorbereiding, de boodschappen doen en de bereiding zelf.

Als je in een groep woont wordt er wel al enige zelfstandigheid van je verwacht, je ouders wonen immers niet meer in hetzelfde huis. Zelf de wekker zetten en zorgen dat je op tijd naar school of werk gaat bijvoorbeeld. In een groep zal je snel merken dat er samen gewerkt wordt aan een goed dag- en nachtritme. De meeste mensen zullen op tijd uit de veren moeten en zullen elkaar hierin ondersteunen. Mocht dit niet voldoende zijn, dan kan er extra ondersteuning geboden worden. Het belangrijkste in de woongroep is dat iedereen elkaar met respect behandelt. We complimenteren elkaar, maar zullen ook, met respect voor elkaar, opbouwende kritiek geven bij ongewenste situaties.  


 Begeleiding bij het zoeken of behouden van werk/opleiding of dagbesteding:

Niet iedereen kan fulltime werken of naar school gaan, iedereen is uniek en zoekt een uitdaging gebaseerd op het eigen profiel. Wij gaan, eventueel samen met andere instanties, op zoek naar wat het beste bij jou past. Wil je terug naar school of een nieuwe leerrichting in dan kijken we samen wat haalbaar is en welke opleiding je leuk vindt. Hetzelfde geldt voor werk of dagbesteding, we vinden altijd een geschikte plek voor je. Heb je al een baan, dan zorgen we ervoor dat je er op je plek bent en kunt blijven.


 Begeleiding bij omgaan met geld:

 

Vanaf het 18de levensjaar moeten de meeste cliënten zelf hun rekeningen gaan betalen, dit is een grote uitdaging voor iedereen. De een werkt of heeft een uitkering, de ander ontvangt een studiefinanciering waarvan alle rekeningen betaald zullen moeten worden. Wij stellen samen met jou een budgetplan op. We stellen vast wat je inkomsten en uitgaven zijn en kunnen jou daarmee inzicht geven in je bestedingspatroon en wat je eventueel kunt sparen. Ook begeleiden wij de letterlijke omgang met financiën, zoals internetbankieren of betalen met een app op de telefoon. Dit ‘digitale betalen’ zal je immers vaak mee te maken krijgen. Indien er schulden zijn kijken we samen naar de mogelijke oplossingen; we maken een overzicht van de schulden en schuldeisers en treffen regelingen zodat de schulden niet verder op kunnen lopen.


 Begeleiding bij het aangaan sociale activiteiten/contacten:

 

De een is erg sociaal en de ander heeft meer moeite met de omgang met andere mensen. Sommige vinden het lastig om naar de winkel te gaan omdat daar veel mensen kunnen zijn. Wij zullen je stimuleren en begeleiden met als doel op den duur zelfstandig naar de winkel te kunnen gaan. Ook kijken we naar andere manier om (beter) contact te krijgen met de buurt, dit kan bijvoorbeeld door aan te sluiten bij een buurt- sportvereniging.

Als cliënten problemen hebben binnen de familiekringen dan zullen wij stimuleren dit contact weer langzaam op te pakken. Via gesprekken of bezoeken maken we het contact weer sterker. Veel cliënten hebben ook moeite met telefonisch contact opnemen met instanties. Ook hier krijg je in je leven veel mee te maken. Het is dus fijn om je over deze ‘angst’ heen te kunnen zetten. Stap voor stap werken we ook hier naar zelfstandigheid toe.


Begeleiding bij de persoonlijke verzorging:

 

Bij persoonlijke verzorging is soms ook hulp en/of begeleiding nodig. Dit kan hulp zijn bij douchen of naar de wc gaan zijn, maar ook het stimuleren om een douche te nemen of het controleren van haar, huid en nagels valt onder hulp bij persoonlijke verzorging.


 

Wanneer een cliënt er klaar voor is zelfstandig te gaan wonen, gaat Gewoon Mezelf samen met de cliënt op zoek naar een passende zelfstandige woonruimte en vindt er, indien gewenst, verdere ambulante begeleiding plaats in deze nieuwe uitdaging.

 

 

 

Ambulante begeleiding:


Bij ambulante begeleiding beschikt de cliënt in principe over een eigen woonruimte of woont nog bij ouders thuis. De begeleiding is gericht op verschillende levensdomeinen zoals wonen, financiën, ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen) en lichamelijke en geestelijke gezondheid. Afhankelijk van de indicatie wordt er bepaald hoe vaak per week en op welke levensdomeinen er begeleiding nodig is.

 

 

 

 

 


© Copyright 2021 Gewoonmezelf.nl | Begeleiding voor jong volwassenen